Смъртта: почерк на модерната чувствителност. – В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Велико Търново: Абагар, 1999, с. 50 - 59. ISBN 954-427-358-1


Русева, Виолета (1999) Смъртта: почерк на модерната чувствителност. – В: Славата на поета. 120 години от рождението на Яворов. Нови изследвания. Велико Търново: Абагар, 1999, с. 50 - 59. ISBN 954-427-358-1


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14383
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/