Между Изтока и Запада – българската литература след войните в търсене на национална културна идентичност. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. Материали от международна научна конференция. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1999, с. 591 - 601. ISBN 954-524-189-6


Русева, Виолета (1999) Между Изтока и Запада – българската литература след войните в търсене на национална културна идентичност. – В: Западноевропейският модернизъм и славянските литератури. Материали от международна научна конференция. УИ „Св. св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 1999, с. 591 - 601. ISBN 954-524-189-6


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14382
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/