Яворов: от „Стихотворения” (1901) до „Антология” – рефлексията на модерното съзнание спрямо традицията. – Сп. Демократически преглед, 1998, кн. 37, с. 499 – 504


Русева, Виолета (1998) Яворов: от „Стихотворения” (1901) до „Антология” – рефлексията на модерното съзнание спрямо традицията. – Сп. Демократически преглед, 1998, кн. 37, с. 499 – 504


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14381
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/