Мистичният Йовков. Велико Търново: Абагар, 1998 (183 стр.). ISBN 954-427-292-5


Русева, Виолета (1998) Мистичният Йовков. Велико Търново: Абагар, 1998 (183 стр.). ISBN 954-427-292-5


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14380
 Виолета Русева

3. Митева, Кр. Повестта „Жетварят” на Й. Йовков. Литературни и културни диалози. В. Търново, 2009.

1. Кирова, Милена. Йордан Йовков. Митологии и митологеми. С., 2001,

2. Кирова, Милена. Йордан Йовков. Митологии и митологеми. С., 2001, с. 18, 58, 290, 293, 310;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/