Магиката на родното (повестта „Жетварят” на Йордан Йовков). – Сп. Проглас, 1997, кн.1 - 2, с. 86 - 95


Русева, Виолета (1997) Магиката на родното (повестта „Жетварят” на Йордан Йовков). – Сп. Проглас, 1997, кн.1 - 2, с. 86 - 95


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14377
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/