Авторско свидетелство, Русия - 698037 от 16.03.1978 колектив)


Тодоров, Георги (1979) Авторско свидетелство, Русия - 698037 от 16.03.1978 колектив) Бюллетень изобретений 1979, 42.


 
  
 
 
  1437
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/