Биографии на български писатели. Колектив. Велико Търново: Слово, Т. II. 1994, с. 21 – 24; 73 - 81. ISBN 954 439 197-5


Русева, Виолета (1994) Биографии на български писатели. Колектив. Велико Търново: Слово, Т. II. 1994, с. 21 – 24; 73 - 81. ISBN 954 439 197-5


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14368
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/