Светослав Минков. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 316 - 324. ISBN 954 439 103-7


Русева, Виолета (1993) Светослав Минков. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 316 - 324. ISBN 954 439 103-7


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14365
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/