Между Вчера и Утре. Естетическата нагласа на модерността. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 21 - 34. ISBN 954 439 103-7


Русева, Виолета (1993) Между Вчера и Утре. Естетическата нагласа на модерността. – В: Алманах за XI клас. Колектив. Велико Търново: Слово, 1993, с. 21 - 34. ISBN 954 439 103-7


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14364
 Виолета Русева

1. Велкова-Гайдаржиева, А. „Септември” – рецепция и екзистенциални проблеми. В. „Литературен вестник”, 27 май – 2 юни 1998, с. 10.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/