Културната роля на Гео Милев през двадесетте години. – В: Гео Милев. Място и роля в българската култура. Научна конференция. Стара Загора, 1993, с. 65 - 80


Русева, Виолета (1993) Културната роля на Гео Милев през двадесетте години. – В: Гео Милев. Място и роля в българската култура. Научна конференция. Стара Загора, 1993, с. 65 - 80


 
  Студия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14361
 Виолета Русева

1. Ковачев, Р. Гео Mилев – преодоляване на критическите шаблони. – В. Литературен форум, бр. 47, 24 – 30 ноември 1993, с. 2 – 3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/