Аспекти на модерността в българската литература през 20–те години. Велико Търново: Алфа, 1993 (129 стр.). ISBN 954-8381-01-Х; COBISS.BG-ID 1026139620


Русева, Виолета (1993) Аспекти на модерността в българската литература през 20–те години. Велико Търново: Алфа, 1993 (129 стр.). ISBN 954-8381-01-Х; COBISS.BG-ID 1026139620


 
  Монография
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14360
 Виолета Русева

9. Дамянова, Адр. Херменевтика, деконструкция, конструктивизъм в образованието по литература в средното училище. С., УИ "Св. Климент Охридски", 2012, с. 192, 202, 309. ISBN 978-954-07-3119-3; COBISS.BG-ID 1245528548

7. Антонова, Ал. Чавдар Мутафов. В търсене на художествения лик. С., Карина М, 2011, с. 26, 39, 120, 135, 242. ISBN 978-954-315-065-6; COBISS.BG-ID 1247096292 (2008)

8. Шуликов, Пл. Изкуство и реклама. Варна: Словесност, 2011, с.178. ISBN 978-954-356-004-2; COBISS.BG-ID 1237436644

6. Пенчев, Б. Българският модернизъм: моделиране на Аза, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2003, с. 186. ISBN 954-07-1850-3

5. Масите, Лайма. Организация пространства в новеллах С. Грума. – Литература. Научные труды. RUSISTICA VILNENSIS. Издательство Вильнюсского университета, 2001, с. 123, 126, 130, 131.

4. Протохристова, К. През огледалото в загадката. Шумен, 1996, с. 156;

2. Ликова, Р. Още за модернизма. – В. „Век 21”. бр. 42, год. 5 (1994), с. 3;

3. Протохристова, К. Можеш ли да видиш сънищата си през очила? – Сп. Език и литература, 1994, кн. 3, с. 55;

1. Ковачев, Р. Гео Mилев – преодоляване на критическите шаблони. – В. Литературен форум, бр. 47, 24-30 ноември 1993;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/