Гео Милев. Поезия. Публицистика. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 567-9)


Русева, Виолета (1992) Гео Милев. Поезия. Публицистика. Предговор, съставителство и приложение В. Русева. Велико Търново: Слово, 1992. (1999 ISBN 954 439 567-9)


 
  Част от книга / Глава от книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14359
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/