Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Колектив: В. Русева, А. Калоянов, Д. Колева, Д. Михайлов, Ив. Станков, С. Василев. Велико Търново: Абагар, 1993, ISBN 954-427-080-9 (1992,1994, 1999, 2000). Русева, В.: Гео Милев. „Септември”, с. 3 - 9. Русева, В.: Гео Милев. „От „Небето” до „И свет во тме светится”, с. 9 - 12. Русева, В.: Ангел Каралийчев. „Ръж”, с. 29 - 33. Русева, В.: Атанас Далчев. „Повест”, с. 77 - 80. Русева, В.: Атанас Далчев. „Прозорец”, с. 80 - 84. Русева, В.: Йордан Радичков. „Свирепо настроение”, с. 140 - 144


Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от XI клас. Колектив: В. Русева, А. Калоянов, Д. Колева, Д. Михайлов, Ив. Станков, С. Василев. Велико Търново: Абагар, 1993, ISBN 954-427-080-9 (1992,1994, 1999, 2000). Русева, В.: Гео Милев. „Септември”, с. 3 - 9. Русева, В.: Гео Милев. „От „Небето” до „И свет во тме светится”, с. 9 - 12. Русева, В.: Ангел Каралийчев. „Ръж”, с. 29 - 33. Русева, В.: Атанас Далчев. „Повест”, с. 77 - 80. Русева, В.: Атанас Далчев. „Прозорец”, с. 80 - 84. Русева, В.: Йордан Радичков. „Свирепо настроение”, с. 140 - 144


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14357
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/