Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-058-2 (1993, 1994,1999,2000). Русева, В.: Иван Вазов. „Иде ли?”, с. 51 - 54. Русева, В.: Николай Лилиев. „Тихият пролетен дъжд”, с. 85 - 87. Русева, В.: Елин Пелин. „По жътва”, с. 87 - 90. Русева, В.: Йордан Йовков. „По-малката сестра”, с. 90 - 93


Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VI клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-058-2 (1993, 1994,1999,2000). Русева, В.: Иван Вазов. „Иде ли?”, с. 51 - 54. Русева, В.: Николай Лилиев. „Тихият пролетен дъжд”, с. 85 - 87. Русева, В.: Елин Пелин. „По жътва”, с. 87 - 90. Русева, В.: Йордан Йовков. „По-малката сестра”, с. 90 - 93


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14356
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/