Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ст. Гърдева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-035-3 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „Андрешко”, с. 58 - 63. Русева, В.: Елин Пелин. „Косачи”, с. 63 - 68. Русева, В.: Елин Пелин.”Ангелинка”, с. 68 - 71. Русева, В.: Христо Смирненски. „Юноша”, с. 71 - 76. Русева, В.: Павел Вежинов. „Един есенен ден по шосето”, с. 100 - 105. Русева, В.: Йордан Радичков. „Горещо пладне”, с. 105 - 110. Русева, В.: Станислав Стратиев. „Самотните вятърни мелници”, с. 110 - 112


Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от VII клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ст. Гърдева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-035-3 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „Андрешко”, с. 58 - 63. Русева, В.: Елин Пелин. „Косачи”, с. 63 - 68. Русева, В.: Елин Пелин.”Ангелинка”, с. 68 - 71. Русева, В.: Христо Смирненски. „Юноша”, с. 71 - 76. Русева, В.: Павел Вежинов. „Един есенен ден по шосето”, с. 100 - 105. Русева, В.: Йордан Радичков. „Горещо пладне”, с. 105 - 110. Русева, В.: Станислав Стратиев. „Самотните вятърни мелници”, с. 110 - 112


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14355
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/