Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-057-4 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „На браздата”, с. 74 - 77. Русева, В.: Йордан Йовков. „Другоселец”, с. 91 - 94. Русева, В.: Христо Смирненски. „Братчетата на Гаврош”, с. 94 - 97. Русева, В.: Христо Смирненски. „Зимни вечери”, с. 97 - 100. Русева, В.: Никола Вапцаров. „Пролет”, с. 105 - 108


Русева, Виолета (1992) Литературни анализи в помощ на учениците от V клас. Колектив: В. Русева, Ив. Радев, Д. Михайлов, Ив. Станков, Ст. Гърдева, Р. Мишева. Велико Търново: Абагар, 1992, ISBN 954-427-057-4 (1993, 1994, 1999, 2000). Русева, В.: Елин Пелин. „На браздата”, с. 74 - 77. Русева, В.: Йордан Йовков. „Другоселец”, с. 91 - 94. Русева, В.: Христо Смирненски. „Братчетата на Гаврош”, с. 94 - 97. Русева, В.: Христо Смирненски. „Зимни вечери”, с. 97 - 100. Русева, В.: Никола Вапцаров. „Пролет”, с. 105 - 108


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14354
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/