Поет в прозата. – Сп. Литературна мисъл, 1990, кн. 3, с. 58 - 65


Русева, Виолета (1990) Поет в прозата. – Сп. Литературна мисъл, 1990, кн. 3, с. 58 - 65


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14348
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/