Радичков и фолклорът. – Сп. Родна реч, 1990, кн. 2, с. 54 - 57


Русева, Виолета (1990) Радичков и фолклорът. – Сп. Родна реч, 1990, кн. 2, с. 54 - 57


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14347
 Виолета Русева

1. Маринова, В. „Жанростъписващата” функция на разказвача в прозата на Радичков. – В. Литературен вестник, бр. 44, 8-14 ноември 1993, с. 6.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/