Постмодернизъм – назоваването като проблем на културата. – В. Литературен фронт, бр.32, 10 авг., 1989


Русева, Виолета (1989) Постмодернизъм – назоваването като проблем на културата. – В. Литературен фронт, бр.32, 10 авг., 1989


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14346
 Виолета Русева

1. : Кръстев, К. Модернизъм в българската литература. – Сп. Литературна мисъл, 1991, кн. 5-6, с. 4, 22;

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/