Повествователни трансформации в българския разказ през 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1989, кн. 3, с. 144 - 150


Русева, Виолета (1989) Повествователни трансформации в българския разказ през 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1989, кн. 3, с. 144 - 150


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14343
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/