Поетика на българския разказ през 60–те години. Автореферат на дисертация за присъждане на (кфн) докторска степен. Велико Търново, 1988. (Защитена пред НС и ВАК - София на 23. 03. 1989.) COBISS.BG-ID 1257667044


Русева, Виолета (1988) Поетика на българския разказ през 60–те години. Автореферат на дисертация за присъждане на (кфн) докторска степен. Велико Търново, 1988. (Защитена пред НС и ВАК - София на 23. 03. 1989.) COBISS.BG-ID 1257667044


 
  Дисертация
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14342
 Виолета Русева

1. Ликова, Р. Мит и художествена структура на съвременния разказ. – Сп. Пламък, 1988, кн. 2, с. 127.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/