Проблемът за традицията в сборниците „Ръж” на А. Каралийчев и „Корените” на В. Попов. Втори международен конгрес по българистика. Доклади. С., 1988, с. 453 - 459


Русева, Виолета (1988) Проблемът за традицията в сборниците „Ръж” на А. Каралийчев и „Корените” на В. Попов. Втори международен конгрес по българистика. Доклади. С., 1988, с. 453 - 459


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14341
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/