„Примитивът” като семантична и естетическа категория в критически текстове от 20-те и 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1988, кн. 3, с. 60 - 64


Русева, Виолета (1988) „Примитивът” като семантична и естетическа категория в критически текстове от 20-те и 60-те години. – Сп. Литературна мисъл, 1988, кн. 3, с. 60 - 64


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14340
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/