Митологични модели в лингвистичната организация на Радичковите разкази. Sprach– und Literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Teil II, Sofia, 1987, s. 171 - 177


Русева, Виолета (1987) Митологични модели в лингвистичната организация на Радичковите разкази. Sprach– und Literaturwissenschaftliche Aspekte bei der Interpretation literarischer Texte. Teil II, Sofia, 1987, s. 171 - 177


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14336
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/