Методологически насоки при анализа на съвременния български разказ. – Сб. Анализ на художествения текст в училище. С., 1985, с. 279 - 286


Русева, Виолета (1985) Методологически насоки при анализа на съвременния български разказ. – Сб. Анализ на художествения текст в училище. С., 1985, с. 279 - 286


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 
  14335
 Виолета Русева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/