Промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география.


Петров, Галин (2002) Промени на наименования на градове в страните от ОНД и тяхното отразяване в учебниците по география. Сборник от научна конференция “Науката, методиката, училището – конфликтни точки, срещи и разминавания”. Смолян, 2002, 97-100.


 
  Доклад
 
 Издадено
  14326
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/