Регионални различия на селските общини с планински селища.


Петров, Галин (2007) Регионални различия на селските общини с планински селища. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. В. Търново, Унив. изд., 2007, 215-227. ISBN 978-954-524-586-2 COBISS.BG-ID - 1228475620


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14325
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/