30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“


Петров, Галин (2014) 30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Проблеми на географията, 3-4, 2014, 191-193. ISSN 0204-7209


 
  Отзив
 


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  14323
 Галин Петров

1. Nikolova M., Nedkov S., Naydenov K., Stankova S., Simeonov D., Stoyanov K. (2020) BGS and the Contemporary Progress of the Geographical Science Towards Smart Geography. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. Key Challenges in Geography (EUROGEO Book Series). Springer, Cham

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/