30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“


Петров, Галин (2014) 30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Проблеми на географията, 3-4, 2014, 191-193. ISSN 0204-7209


 
  Отзив
 
 Издадено
  14323
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/