30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“


Петров, Галин (2014) 30 години катедра География във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Проблеми на географията, 3-4, 2014, 191-193. ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916


 
  Отзив
 


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14323
 Галин Петров

1. Nikolova M., Nedkov S., Naydenov K., Stankova S., Simeonov D., Stoyanov K. (2020) BGS and the Contemporary Progress of the Geographical Science Towards Smart Geography. In: Nedkov S. et al. (eds) Smart Geography. 100 Years of the Bulgarian Geographical Society (EUROGEO Book Series). Springer, Cham, 13-28. ISBN 978-3-030-28191-5

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/