Развитие на второинстанционното производство по граждански дела


Стамболиев, Огнян (1986) Развитие на второинстанционното производство по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 77, № 2, 119 - 127.


 
  Студия
 
 Издадено
  14321
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/