Възникване и развитие на прокурорското участие в гражданския процес. (Кратък очерк)


Стамболиев, Огнян (1986) Възникване и развитие на прокурорското участие в гражданския процес. (Кратък очерк) Год. СУ Климент Охридски, Юрид. фак., 76, № 2, 88-100.


 
  Студия
 
 Издадено
  14320
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/