Практикоприложни въпроси по чл. 22 НДСО


Стамболиев, Огнян (1984) Практикоприложни въпроси по чл. 22 НДСО Лекции следдипл. квалиф. юристи, 23, СУ. Юрид. фак., № 1, 211 - 232. Офс. изд.


 
  Студия
 
 Издадено
  14319
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/