Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях.


Стамболиев, Огнян (1983) Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 21, СУ. Юрид. фак., 167 - 188, Офс. изд.


 
  Студия
 
 Издадено
  14318
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/