Прокурорът в изпълнителния процес.


Стамболиев, Огнян (1981) Прокурорът в изпълнителния процес. Лекции следдипл. квалиф. юристи, 19, ЮФ на СУ


 
  Студия
 
 Издадено
  14317
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/