Спорове за подведомственост между съдилищата и несъдебните органи по граждански дела


Стамболиев, Огнян (1981) Спорове за подведомственост между съдилищата и несъдебните органи по граждански дела Год. СУ Юрид. фак., 74, № 3, 146 - 170.


 
  Студия
 
 Издадено
  14316
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/