Спорове за подведомственост и подсъдност по граждански дела – необходим ли е специален ред за тяхното разрешаване


Стамболиев, Огнян (1980) Спорове за подведомственост и подсъдност по граждански дела – необходим ли е специален ред за тяхното разрешаване Правна мисъл, № 3, 94-97.


 
  Статия
 
 Издадено
  14315
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/