Евентуално съединяване на искове – проблеми и възможни решения


Стамболиев, Огнян (1980) Евентуално съединяване на искове – проблеми и възможни решения Социалистическо право, № 7, с. 21-30.


 
  Статия
 
 Издадено
  14314
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/