Правна същност на реда за събиране на неустойки и обезщетения между социалистически организации.


Стамболиев, Огнян (1979) Правна същност на реда за събиране на неустойки и обезщетения между социалистически организации. Правна мисъл, № 3, с. 79-83.


 
  Статия
 
 Издадено
  14313
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/