Някои процесуални въпроси във връзка с регреса на СМГС.


Стамболиев, Огнян (1979) Някои процесуални въпроси във връзка с регреса на СМГС. Социалистическо право, № 2, 53-60.


 
  Статия
 
 Издадено
  14312
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/