Разрешаване на гражданскоправни спорове между социалистически организации по административен ред.


Стамболиев, Огнян (1979) Разрешаване на гражданскоправни спорове между социалистически организации по административен ред. В: Год. СУ, Юрид. Фак., Том LXXI, с. 433-469


 
  Студия
 
 Издадено
  14311
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/