Редът по чл. 79, ал. 2 ГПК и другите форми за защита на гражданските права на социалистическите организации


Стамболиев, Огнян (1978) Редът по чл. 79, ал. 2 ГПК и другите форми за защита на гражданските права на социалистическите организации Социалистическо право, № 1, с. 47-53.


 
  Статия
 
 Издадено
  14310
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/