Процедурата по чл. 79, ал. 2 ГПК.


Стамболиев, Огнян (1978) Процедурата по чл. 79, ал. 2 ГПК. Бюл. СЮБ, № 2, 52-59.


 
  Студия
 
 Издадено
  14308
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/