Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях


Стамболиев, Огнян (1978) Производствата за съдебна администрация на гражданските правоотношения и участието на прокурора в тях Лекции следдипл. квалиф. юристи, 15, ЮФ на СУ, 167-188.


 
  Студия
 
 Издадено
  14307
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/