Необходим ли е административният ред за разрешаване на гражданскоправните спорове до 200 лв.


Стамболиев, Огнян (1978) Необходим ли е административният ред за разрешаване на гражданскоправните спорове до 200 лв. Социалистическо право, № 6,


 
  Статия
 
 Издадено
  14306
 Огнян Стамболиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/