Атлас. Европа.


Петров, Галин (2013) Атлас. Европа. В. Търново, Унив. изд., 2013, 50 с. ISBN 978-954-524-899-3


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14299
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/