Оценка на факторите за развитие на ерозионните процеси в централните части на Дунавската равнина.


Петров, Галин (2009) Оценка на факторите за развитие на ерозионните процеси в централните части на Дунавската равнина. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІІ, В. Търново, Унив. изд., 2009, 411-424.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14297
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/