Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii


Григорова, Маргрета (2014) Historia starych butów. Recepcja dzieł Kraszewskiego i utworów mu przypisanych w Bułgarii Kraszewski i wiek XIX, seria Przełomy/Pogranicza, Białystok, 2014, 267-281, ISBN 978-83-63470-33-3.


 Статията представя развоя на рецепцията на на най-плодоносния полски романист Юзеф Крашевски в България, като се спира и на историята на едно недоразумение (припознаването на книгата за краковската монахиня Барбара Убрик като негова) и неговото отстраняване.
  Статия
 Юзеф Крашевски, българска рецепция, роман, Барбара Убрик


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  14294
 Маргрета Григорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/