Ландшафтни особености на Бебровския пролом в Еленските височини.


Петров, Галин (2008) Ландшафтни особености на Бебровския пролом в Еленските височини. Сборник от научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, том ІІ, В. Търново, 2008, 293-312.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14293
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/