Периглациален релеф в района на вр. Чумерна.


Петров, Галин (2008) Периглациален релеф в района на вр. Чумерна. Проблеми на географията. бр. 3-4, 2008, 117-125. ISSN 0204-7209 COBISS.BG-ID - 1119666916


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14292
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/