Относно ландшафтното развитие на защитена местност “Яйлата”.


Петров, Галин (2010) Относно ландшафтното развитие на защитена местност “Яйлата”. Сб. от научна конференция “Междукултурен диалог и образование в Балканите и Източна Европа”. В. Търново, 2010, 202-221.


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  14291
 Галин Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/