Авторско свидетелство, Русия - 736157 от 10.11.1977(колектив)


Тодоров, Георги (1980) Авторско свидетелство, Русия - 736157 от 10.11.1977(колектив) Бюллетень изобретений 1980, 19.


 
  
 
 
  1429
 Георги Тодоров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/